Grote Mantelmeeuw JWR76

      

Grote Mantelmeeuw (JK260)

Address : Geringd: Noorwegen
Address : Waargenomen: 9 september 2018. Lauwersoog