Bijzondere waarnemingen 2019

3 februari 2019, Grauwe Gors (7), Fochteloërveen

Twee groepjes. Een groepje van 4 en een groepje van 3. De vogels vlogen zowel in Drenthe als in Friesland.

18 februari 2019, Zwartkeellijster, Coevorden

In een tuin, fouragerend op neergelegde appels.