Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala
1e waarneming: 01-11-1993, Lauwersmeer

Voorkomen
De nominaat S m melanocephala broedt en overwintert in Middellands Zeegebied; alle oostelijke vogels trekken weg maar een deel van de westelijke is standvogel terwijl een aantal wegtrekt tot in noordelijk tropisch Afrika.

Opmerkingen

Foto's en Video's