Bastaardarend Aquila clanga
1e waarneming: 31 augustus 1997, Lauwersmeer
2e waarneming: 8 februari 2001 tot en met 2 maart 2002, Lauwersmeer

Voorkomen
Dichtstbijzijnde broedgebieden vanaf Polen tot in het oosten van Azië en Noordoost-China; overwintert in Afrika, lokaal in Zuid-Europa.

Opmerkingen

Foto's en Video's