Op deze kaart zijn mijn waarnemingen van zeer zeldzame vogels in 2017 weergegeven.