Zwartkopgors Emberiza melanocephala
1e waarneming: 09-05-1997, Den Helder

Voorkomen
Broedt van zuidoostelijk Frankrijk, Italië en Zuidoost-Europa oost tot in West-Iran; overwintert in India.

Opmerkingen

Foto's en Video's