Roodmus Erythrina erythrina
1e waarneming: 07-06-1991, Oostvaardersplassen
enkele vervolgwaarnemingen

Voorkomen
Broedt van Nederland en Zuid-Noorwegen oost tot Mongolië en Oost-Siberië; overwintert in India, Zuidoost-Azië en China.

Opmerkingen


Foto's en Video's
Roodmus, 16 juni 2012, Texel