Roodkeelpieper Anthus cervinus
1e waarneming: 22-05-1989, Schiermonnikoog
Meerdere vervolgwaarneming (meestal op geluid)

Voorkomen
Broedt in toendra van Noord-Europa en Noord-Azië; overwintert in tropisch Afrika, Zuidoost-Azië en plaatselijk in Middellandse-Zeegebied en Midden-Oosten.

Opmerkingen


Foto's en Video's