Duinpieper Anthus campestris
1e waarneming: 26-04-1998, Lauwersmeer


Voorkomen

Opmerkingen


Foto's en Video's