Stejnegers Roodborsttapuit Saxicola stejnegeri
1e waarneming: 08-10-2012, Texel

Voorkomen
Broedt in oostelijk Siberië (vermoedelijk niet ten westen van Baikalmeer), Mongolië, noordelijk China, Korea en Japan. Lange-afstandstrekker die overwintert van noord-oostelijk India oost tot Taiwan en zuid tot in het zuiden van Maleisië, soms zuidelijker. Op basis van genetische studies wordt dit taxon niet meer als ondersoort van Aziatische Roodborsttapuit S maurus maar als soort opgevat (Molec Phylogenet Evol 52: 769-773, 2009, Dutch Birding 35: 40-43, 2013).

Opmerkingen


Foto's en Video's
Stejnegers Roodborsttapuit, 8 oktober 2012, Texel