Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia
1e waarneming: 24-05-1999, Ooijpolder
Enkele vervolgwaarnemingen

Voorkomen
Broedt van Denemarken, Noord-Duitsland en Zuid-Zweden oost tot in Siberië; overwintert in Oost-Afrika.

Opmerkingen


Foto's en Video's