Rotskruiper Tichodroma muraria
1e waarneming: 02-01-1991, Amsterdam

Voorkomen
Broedt in hooggebergte van zuidhelft van Europa, Turkije en West-Iran, met dichtstbijzijnde broedgebieden in Alpen; overwintert op steile rotswanden en hoge gebouwen in lager gelegen gebieden.

Opmerkingen

Foto's en Video's