Kleine Spotvogel Iduna caligata
1e waarneming: 11-10-2006, Maasvlakte

Voorkomen
Broedt van Noordwest-Rusland oost tot West-Mongolië, het broedgebied breidt zich westwaarts uit en in 2015 werden de eerste broedgevallen voor Litouwen vastgesteld; overwintert in India. 

Opmerkingen

Foto's en Video's
Kleine Spotvogel, 11 oktober 2006, Maasvlakte Kleine Spotvogel, 11 oktober 2006, Maasvlakte Kleine Spotvogel, 11 oktober 2006, Maasvlakte Kleine Spotvogel, 11 oktober 2006, Maasvlakte