Siberische Braamsluiper Sylvia althea blythi
1e waarneming: 29-12-2013, Eemshaven
2e waarneming: 02-03-2014, Culemborg

Voorkomen
Siberische Braamsluiper S a blythi broedt in Siberië van de Ob oostwaarts, zuid tot de noordelijke Altai en oost tot in noordelijk Mongolië, en overwintert zuidelijk in Azië, mogelijk in Arabië of op het Indische Subcontinent. 

Opmerkingen

Foto's en Video's
Siberische Braamsluiper, 29 oktober 2013, Eemshaven Siberische Braamsluiper, 29 oktober 2013, Eemshaven Siberische Braamsluiper, 2 maart 2014, Culemborg