Sperwergrasmus Sylvia nisoria
1e waarneming: 10-10-2002, Texel
Enkele vervolgwaarnemingen

Voorkomen
Broedt van Noord-Italië, Oost-Duitsland en Zuid-Zweden oost tot in Mongolië; overwintert in Oost-Afrika.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Sperwergrasmus, 3 oktober 2011, Texel