Siberische Tjiftjaf Phylloscopus tristis
1e waarneming: 10-10-2009, Texel
Enkele vervolgwaarnemingen.

Voorkomen
Broedt van Petsjora-stroomgebied, Rusland, oostwaarts door Siberië; overwintert van Irak en Pakistan oost tot Noord-India.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Siberische Tjiftjaf, 10 oktober 2009, Texel Siberische Tjiftjaf, 15-10-2014, Texel