Noordse Boszanger Phylloscopus borealis
1e waarneming: 29-09-2001, Petten

Voorkomen
Soort broedt van Lapland oost door Noord-Siberië tot in Alaska, VS; overwintert in Indochina, Filippijnen en Indonesië.

Opmerkingen

Foto's en Video's