Grauwe Fitis Phylloscopus trochiloides
1e waarneming: 09-08-2003, Schiermonnikoog

Voorkomen
Broedt van Baltisch gebied oost tot in West-Siberië en zuid tot in Afghanistan en Kashmir; overwintert in Zuid-Azië.

Opmerkingen

Foto's en Video's