Steppeklapekster Lanius lahtora pallidirostris
1e waarneming: 28-10-2012, Texel

Voorkomen

Broedt en overwintert van noord-oostelijk Kaspisch-Zeegebied en Afghanistan oost tot in Mongolië; overwintert ook in Zuidwest-Azië en Noordoost-Afrika.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Steppeklapekster, 28 oktober 2012, Texel Frank op zijn best bij Steppeklapekster, 28 oktober 2012, Texel