Middelste Bonte Specht Dendropicos medius
1e waarneming: 18-04-1999, Vijlenerbos
Meerdere vervolgwaarnemningen

Voorkomen
Broedt en overwintert in Midden-Europa, inclusief nabije gebieden in Duitsland en Wallonië.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Middelste Bonte Specht, 30 december 2014, Glimmen Middelste Bonte Specht, 30 december 2014, Glimmen Middelste Bonte Specht, 28 februari 2016, Bakkeveen