Grijskopspecht Picus canus
1e waarneming: 09-05-2000, Oosterbeek

Voorkomen
Nominaat broedt en overwintert van Frankrijk, Wallonië en Zuid-Scandinavië tot in West-Siberië.

Opmerkingen

Foto's en Video's