Dwergooruil Otus scops
1e waarneming: 30-05-1998, Ooypolder

Voorkomen
Soort broedt in Zuid- en Oost-Europa, Noord-Afrika, Midden- Oosten en Centraal-Azië; overwintert in tropisch Afrika.

Opmerkingen

Foto's en Video's