Ruigpootuil Aegolius funereus
1e waarneming: 11-04-1999, Norg
2e waarneming: 15-03-2008, Schoonloo

Voorkomen
Soort ('Tengmalm's Owl') broedt van Noorwegen, Wallonië en Frankrijk oostwaarts in Europa en Azië; een verwante soort broedt in noordelijk Noord-Amerika ('Boreal Owl' Aegolius richardsoni).

Opmerkingen

Foto's en Video's