Witwangstern Chlidonias hybrida
1e waarneming: 30 december 1991, Oostvaardersplassen
Meerdere vervolgwaarnemingen

Voorkomen
Soort broedt in Europa, Afrika, Azië en Australië; overwintert in tropen en in laag aantal in Middellandse-Zeegebied.

Onregelmatige broedvogel, niet in 1966-96; sinds 2012 jaarlijks broedend in klein aantal, meest in Groningen en noordelijk Drenthe. In 2016 broedden bijvoorbeeld 16 paren in Dannemeer, Groningen, die 15 jongen grootbrachten.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Witwangstern, 27 mei 2012, Leutingewolde Witwangstern, 12 juli 2014, Onnerpolder Witwangstern, 9 augustus 2014, Onnerpolder Witwangstern, 11 juni 2017, Wolfsbarge