Kortbekzeekoet Uria lomvia
1e waarneming: 29 juli 2012, Lauwersmeer

Voorkomen
Broedt en overwintert in arctische gebieden; dichtstbijzijnde broedplaatsen in IJsland en Noord-Noorwegen.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Kortbekzeekoet, 29 juli 2012, Lauwersmeer Kortbekzeekoet, 29 juli 2012, Lauwersmeer Kortbekzeekoet, 29 juli 2012, Lauwersmeer