Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus
1e waarneming: 12 mei 1990, Lauwersmeer

Voorkomen
Broedt in Noordoost-Siberië en Noorwest-Alaska; overwintert in zuidelijk Noord-Amerika en Midden-Amerika.

Opmerkingen

Foto's en Video's