Kleine Geelpootruiter Tringa flavipes
1e waarneming: 16 juli 1998, Lauwersmeer
 
Voorkomen
Broedt in noordelijk Noord-Amerika; overwintert van zuidelijk Noord-Amerika tot in zuidelijk Zuid-Amerika.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Kleine Geelpootruiter, 23 mei 2004, Annermoeras