Grote Geelpootruiter Tringa melanoleuca
1e waarneming: 29 mei 2004, Hilversum
 

Voorkomen
Broedt in noordelijk Noord-Amerika; overwintert van zuidelijk Noord-Amerika tot in zuidelijk Zuid-Amerika.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Grote Geelpootruiter, 29 mei 2004, Hilversum