Terekruiter Xenus cinereus
1e waarneming: 21 mei 1998, Den Oever
2e waarneming: 13 juli 2013, Breedbaardpolder

Voorkomen
Broedt van Finland (sinds 1957) oost tot in Oost-Siberië; overwintert in tropisch Afrika, Zuid-Azië en Australië.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Terekruiter, 13 juli 2013, Breedbaardpolder Terekruiter, 13 juli 2013, Breedbaardpolder