Grote Franjepoot Phalaropus tricolor
1e waarneming: 10 mei 1988, Lauwersmeer

Voorkomen
Broedt in noordelijk Noord-Amerika; overwintert in zuidelijk Zuid-Amerika. 

Opmerkingen

Foto's en Video's