Gestreepte Strandloper Calidris melanotos
1e waarneming: 10 mei 1988, Lauwersmeer


Voorkomen
Broedt in Noordoost-Siberië en noordelijk Noord-Amerika; overwintert in Zuid-Amerika.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Gestreepte Strandloper, 10 mei 1988, Lauwersmeer (foto: Koen Vogt) Gestreepte Strandloper, 10 mei 1988, Lauwersmeer (foto: Koen Vogt) Gestreepte Strandloper, 30 september 2011, Texel Gestreepte Strandloper, 18 mei 1913, Lauwersmeer Gestreepte Strandlopers, 18 mei 1913, Lauwersmeer