Blonde Ruiter Calidris subruficollis
1e waarneming: 13 juni 1993, Lauwersmeer


Voorkomen
Broedt in noord-westelijk Noord-Amerika en op Wrangel-eiland, Siberië; overwintert in zuidelijk Zuid-Amerika.

Opmerkingen

Foto's en Video's