Siberische Strandloper Calidris acuminata
1e waarneming: 7 augustus 1998, Lauwersmeer
2e waarneming: 31 augustus 2017, Lauwersmeer

Voorkomen
Broedt in Noordoost-Siberië; overwintert in Australië.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Siberische Strandloper, 31 augustus 2017, Ezumakeech