Aziatische Goudplevier Pluvialis fulva
1e waarneming: 8 juli 2001, Lauwersmeer
2e waarneming: 11 juli 2015, Workum

Voorkomen

Broedt in Noord-Siberië en West-Alaska; overwintert voornamelijk in tropische gebieden.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Aziatische Goudplevier, 11 juli 2015, Workum