Griel Burhinus oedicnemus
1e waarneming: 30 juli 2007, Losser
2e waarneming: 

Voorkomen

Soort broedt van 55°N zuidwaarts in Europa, Noord-Afrika, Midden-Oosten en West- en Zuid-Azië; overwintert in Middellandse-Zeegebied en Zuid-Azië. Voormalige broedvogel, niet na 1958.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Griel, 30 juli 2007, Losser Griel, 30 juli 2007, Losser Griel, 30 juli 2007, Losser Griel, 30 juli 2007, Losser Griel, 21 mei 2016, Hunzedal Griel, 21 mei 2016, Hunzedal