Ralreiger Ardeola ralloides
1e waarneming: 29 mei 2001, Rammegors
2e waarneming: 3 juni 2016, Onlanden
3e waarneming: 11 juni 2017, Wolfsbarge

Voorkomen

Dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Zuid-Frankrijk, Noord-Italië en Hongarije; deze populaties overwinteren in Afrika.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Ralreiger, 3 juni 2016, Onlanden Ralreiger, 3 juni 2016, Onlanden Ralreiger, 3 juni 2016, Onlanden Ralreiger, 11 juni 2017, Wolfsbarge Ralreiger, 11 juni 2017, Wolfsbarge