Amerikaanse Wintertaling Anas carolinensis

Waarnemingen
1e waarneming: 8 april 1995, Lauwersmeer

Voorkomen
Broedt in Noord-Amerika; overwintert zuidelijk tot in het zuiden van de VS, Mexico en West-Indië.

Opmerkingen

Foto's en Video's
Amerikaanse Wintertaling, 1 maart 2012, Ezumakeech Amerikaanse Wintertaling, 1 maart 2012, Ezumakeech Amerikaanse Wintertaling, 23 maart 2014, Matsloot Amerikaanse Wintertaling, 28 april 2018, Terschelling