Amerikaanse Smient Anas americana

Waarnemingen
1e waarneming: 28 maart 1998, Hoeksmeer

Voorkomen
Broedt in Noord-Amerika; overwintert zuidelijk tot het noorden van Zuid-Amerika, Hawaï en West-Indië.

Opmerkingen

Foto's en Video's