Koningseider  Somateria spectabilis

Waarnemingen
1e waarneming: 30 januari 1991, Harlingen

Voorkomen

Broedt langs de noordelijke arctische kusten van Europa, Noord-Amerika en Azië, behalve IJsland en Scandinavië waar mogelijk sporadisch wordt gebroed. In de winter verder zuidelijk tot Noordwest- en Noordoost-Amerika, de eilanden ten noorden van het Verenigd Koninkrijk, IJsland tot het Kamtsjatka-schiereiland, Noordoost-Rusland.

Opmerkingen

Foto's en Video's