Groenlandse Kolgans  Anser albifrons flavirostris

Waarnemingen
1e waarneming: 16 maart 2001, Tienhovense Plassen


Voorkomen

Broedt in West-Groenland; overwintert voornamelijk in Ierland, Schotland en Wales.

Opmerkingen

Foto's en Video's