Oxyura leucocephala


Waarnemingen

1e waarneming: 1 februari 1998 ,Ouderkerkerplas
2e waarneming: 5 januari 2012, Reeuwijckse Plassen

 Kijkend naar Witkopeend, 5 januari 2012, Reeuwijckse Plassen

Voorkomen
Witkopeend heeft een versnipperd broedgebied van Zuid-Spanje tot en met het westen van Centraal-Azië; overwintert in het Mediterrane gebied, Midden-Oosten en Zuid-Azië tot Noordwest-India.

Opmerkingen
Mijn eerste waarneming in 1998 is van voor mijn fotografieperiode.

De tweede waarneming in 2012 was ik op weg naar Scheveningen voor een weekendje weg met Ellen. Ik kon haar gelukkig overtuigen om even bij de Reeuwijckse Plassen langs te rijden om deze soort nogmaals te zien. Helaas had ik niet bedacht een fototoestel mee te nemen.

Foto's en Video's