Fluitzwaan

Cygnus columbianus  ·  Whistling Swan

 

Broedt in noordelijk Noord-Amerika en overwintert in het westen en in het kustgebied van Oost-Amerika en Noord-Mexico; dwaalgast in West-Europa.

 
Waarnemingen
1e waarneming: 21 december 1997, Eexterzandvoort

Opmerkingen

 

Foto's en video's