Sierlijke Witsnuitlibel

Leucorrhinia caudalis
Sierlijke Witsnuitlibel, 9 juni 2019, Weerribben

Familie: Korenbouten (Libellulidae)

Vliegtijd: Midden mei tot begin juli

Voorkomen: Zeer zeldzaam

Eerste Waarneming: 9 juni 2006

Waarnemingsplaats: Weerribben