Kempense Heidelibel

Sympetrum depressiusculum
Kempense Heidelibel, 15 juli 2018, Weerribben

Familie: Korenbouten (Libellulidae)

Vliegtijd: Midden juli tot midden oktober

Voorkomen: Zeer zeldzaam

Eerste Waarneming: 15 juli 2018

Waarnemingsplaats: Weerribben