Zwarte Heidelibel

Sympetrum danae
Zwarte Heidelibel, 12 juli 2006, Dwingelderveld

Familie: Korenbouten (Libellulidae)

Vliegtijd: Eind juni tot oktober

Voorkomen: Algemeen

Eerste Waarneming: 12 juli 2006

Waarnemingsplaats: Dwingelderveld