Vuurlibel

Crocothemis erythraea
Vuurlibel, 15 juli 2018, Weerribben

Familie: Korenbouten (Libellulidae)

Vliegtijd: Eind juni tot midden augustus

Voorkomen: Zeldzaam

Eerste Waarneming: 15 juli 2018

Waarnemingsplaats: Weerribben