Platbuik

Libellula depressa
Platbuik, 11 juni 2006, Fochteloërveen

Familie: Korenbouten (Libellulidae)

Vliegtijd: Meeste in juni

Voorkomen: Algemeen

Eerste Waarneming: 11 juni 2006

Waarnemingsplaats: Fochteloërveen