Grote Keizerlibel

Anax imperator
Grote Keizerlibel, 23 juli 2006, Broekhuizen

Familie: Glazenmakers (Aeshnidae)

Vliegtijd: Begin juni tot in augustus

Voorkomen: Algemeen

Eerste Waarneming: 23 juli 2006

Waarnemingsplaats: Broekhuizen