Vroege Glazenmaker

Aeshna isosceles
Vroege Glazenmaker, 15 juli 2018, Weerribben

Familie: Glazenmakers (Aeshnidae)

Vliegtijd: Grootste aantallen in juni

Voorkomen: Vrij zeldzaam

Eerste Waarneming: 15 juli 2018

Waarnemingsplaats: Weerribben