Grote Roodoogjuffer

Erythromma najas
Grote Roodoogjuffer, 9 juni 2019, Weerribben

Familie: Waterjuffers (Coenagrionidae)

Vliegtijd: Begin mei tot half septbember

Voorkomen: Algemeen

Eerste Waarneming: 9 juni 2019

Waarnemingsplaats: Weerribben